slot - Türkçe çeviri - örnekler İngilizce | Reverso Context

"slot" metninin Reverso Context tarafından İngilizce-Türkçe bağlamda çevirisi: slot machine, slot machines, slot games, card slot, slot game. - https://context.reverso.net/%C3%A7eviri/ingilizce-t%C3%BCrk%C3%A7e/slot

World

Blogs

Trends

Casinos